Ett Dalarna i miniatyr

Lidingö

Lidingö museum öppnar för säsongen och inviger den nya utställningen Ett Dalarna i miniatyr.

Dalakolonin på Bosön är en unik företeelse i vårt land. När den nu firar 100-årsjubileum känns det därför helt rätt att göra en utställning om dess tillkomst och om livet inom föreningen.

Utställningen, som görs av Lidingö Hembygdsförening i samarbete med Dalaföreningen, är helt baserad på föreningens egna bilder och dokumentation. Utställningen gör inga anspråk på att vara heltäckande, men vill bara ge en glimt av en ovanligt livaktig 100-åring.

Utställningen visades på Dalakolonin under vecka 26 och öppnas åter på Lidingö Museum där den ”återinvigs” den 1 september.

Lyssna på radioprogrammet om Dalakolonin.

Årets kulturarvsdag som på riksnivå administreras av Riksantikvarieämbetet handlar om temat ”dela kulturarvet”.

Temat passar väl för hembygdsföreningens pågående bildutställning på Lidingö Museum, ”Ett Dalarna i miniatyr”. Utställningen är ett samarrangemang med hundraårsjubilerande Dalaföreningen och visar traditionell ”dalakultur” på Bosön.

 

Utställningen guidas på museet av Carl-Henrik Ankarberg, kulturarvsdagen lördagen den 8 september kl. 13.00. Fri entré.

 

Mer information se Lidingö Hembygdsförening

 

Välkomna!

23sep
24sep
25sep
26sep
27sep
28sep
29sep
30sep
01okt
02okt
03okt
04okt
05okt

Kontaktinformation

Lidingö stad

18182 Lidingö
Telefon: 08-7313000

E-post: upplev@lidingo.se