Utställning - Potatis o sill, brännvin därtill!

Lidingö

Liv och leverne på gårdarna i gången tid. Lidingö börjar få en bofast befolkning omkring år 500. Det jordbrukssamhälle som efterhand växer fram på ön kommer att bestå till början av 1900-talet.

Utställningen vill förmedla bilder, berättelser och fakta från jordbrukets och självhushållningens tid, med tonvikt på det som varit typiskt för vår ö. Bland annat Lidingös roll när det gällde att förse huvudstadens invånare med mjölk samt den vida berömda ”lidingöströmmingen”.

Fokus ligger på 1800-talets mitt då Victor Dahlgren upprättar rapporten ”Beskrifning jemte statistisk tabell och karta öfver Lidingö socken” som för första gången ger oss en någorlunda samlad bild över förhållandena på öns ca 25 gårdar, varav många gett namn åt dagens bostadsområden.

Plats: Lidingö hembygdsförening, Lejonvägen 26
Öppettider: tisdag, torsdag, lördag och söndag kl. 12-15.
Pris: Entré 40 kr för icke medlem.
Mer information på lidingohembygd.se

06okt
07okt
08okt
09okt
10okt
11okt
12okt
13okt
14okt
15okt
16okt
17okt
18okt
19okt
20okt
21okt
22okt
23okt
24okt
25okt
26okt
27okt
28okt
29okt
30okt
31okt
01nov
02nov
03nov
04nov
05nov
06nov
07nov
08nov
09nov
10nov
11nov
12nov
13nov
14nov
15nov
16nov
17nov
18nov

Kontaktinformation

Lidingö stad

18182 Lidingö
Telefon: 08-7313000

E-post: upplev@lidingo.se