Ekbackens Lövskogslund

Lidingö

Välkommen till Ekbackens Lövskogslund! Här finns en rik och lummig lundmiljö som är unik för Lidingö och som myllrar av växtlighet och djurliv!

I lövskogslunden finns även en naturstig, som är cirka 600 meter lång och sträcker sig genom en rik och lummig lundmiljö. I april och maj kantas stigen av mängder med vackra vårblommor, exempelvis blåsippor, svalört och violer. Området hyser också ett rikt djurliv och är en känd boplats för många fåglar. Längs naturstigen kan man se några av Lidingös äldsta ekar och vackra hasselbestånd. Informationsskyltar är uppsatta i området.

Naturstigen är framtagen av Lidingö naturskyddsförening i samarbete med Lidingö stad och med stöd av den statliga lokala naturvårdssatsningen, LONA.

Informationsfolder över Ekbackens Lövskogslund finna att hämta i Lidingö stadshus på Stockholmsvägen 50.

Vägbeskrivning

Ekbackens lövskogslund ligger på södra delen av Lidingö mellan bebyggelsen i Larsberg (vid vändplanen på Larsbergsvägen), Agavägen, Brostugevägen och sjösidan mot Lilla Värtan. Området nås via buss eller Lidingöbanan. Parkering finns vid Aga eller Larsbergs brygga.

Hitta hit