Björkskärs Skärgård

Lidingö

Tio sjömil nordost om Sandhamn finner du Björkskärs Skärgård mest känt för enastående utiskt och ett rikt fågelliv!

I Stockholms skärgård, drygt en landmil (tio sjömil) nordost om Sandhamn, ligger Björkskärs skärgård med öarna Björkskär (Västerskär), Bodskär, Långskär, Skinnbroken och Ljusskär. Ytterligare fyra kilometer (cirka tre sjömil) åt nordost ligger Lilla Nassa med bland annat Sprickopp och Storskär. Tillsammans med delar av Västerö med Stora Dalö och Gårdkobbarna, norr om Sandhamn och på väg till utskären, utgör de Lidingös skärgård.

Sevärt

Stugan och miljön på Björkskär är värd ett besök. Naturen är vackert bergig med högsta punkten 19,2 meter och bjuder på enaståend utsikt. Örtfloran är rik liksom fågellivet. På otillgängliga Ljusskär står en gammal fiskefyr. Lilla Nassa är lägre, flackare och kargare än Björkskär. Här finns några små bodar, ursprungligen fiskebodar.

Bada bastu

På Björkskär finns också en vedeldad bastu som är tillgänglig året runt. Under sommaren är den olåst, på vintern tar man kontakt med tillsyningsmannen för att få tag på nyckel. 

Det kostar 20 kronor per person att att använda bastun och man behöver ta med sig egen ved. Kontant betalning på plats eller  swish. Pengarna går till underhåll som nytt aggregat.

Tillsyningsman på Björkskär: Kim Strömberg, telefon 073-079 33 33.

Hitta hit