Fiska på Lidingö

Lidingö

Du får fiska med handredskap som kastspö, metspö och pimpel runt nästan hela Lidingö. Men du får använda max två aktiva spön.

Nätfiske är inte tillåtet på Lidingös vatten om man inte har tillstånd från staden eller har eget vatten. Vid nätfiske måste redskapet vara utmärkt på lagenligt vis vilket innebär synliga vakare i varje ände av nätet och namn och telefonnummer på en av dessa.

Ismete kräver tillstånd
För ismete behövs tillstånd från staden eftersom det inte räknas som fritt handredskap.

Fiskeförbud i Gråviken under vår och sommar
Gråviken är viktig för vissa sjöfåglar. Därför är det förbjudet att färdas med båt och fiska i Gråviken under perioden 1 april till 31 oktober. Motorbåtar är förbjudna i viken under hela året. Gråviken är också viktig som lek- och uppväxt område för gädda och andra fiskarter. Det är därför olämpligt att fiska upp lekmogna gäddor på vintern.

Inget fiske i Kottlasjön
Det är inte tillåtet att fiska ens med handredskap i Kottla- och Stockbysjön, om du inte har eget vatten eller fiskerätt. Lidingö stad kan inte tillåta fiske för allmänheten i vare sig Kottla- eller Stockbysjön, eftersom det är oklart om Lidingö stad har ensamrätt till fisket på stadens vatten i sjöarna.

Mer information
Fiskeguide

Hitta hit