Fiska på Lidingö

Lidingö
Du får fiska med handredskap som kastspö, metspö och pimpel runt nästan hela Lidingö. Men du får använda max två aktiva spön.

Nätfiske är inte tillåtet på Lidingös vatten om man inte har eget vatten eller fiskerätt. Vid nätfiske måste redskapet vara utmärkt på lagenligt vis vilket innebär synliga vakare i varje ände av nätet och namn och telefonnummer på en av dessa.

Ismete kräver tillstånd

För ismete behövs tillstånd från staden eftersom det inte räknas som fritt handredskap.

Fiskeförbud i Gråviken under vår och sommar

Både Gråviken och området utanför Gråvikens mynning är viktiga lek- och uppväxt områden för gädda och andra fiskarter. Det är därför förbjudet att fiska i Gråviken och i området utanför Gråvikens mynning hela året. Det är också förbjudet att köra motorbåt i Gråviken året om. Eftersom Gråviken är viktig även för fågellivet är det också förbjudet att simma, paddla, ro och köra eldriven båt i Gråviken under perioden 1 april till 31 oktober.

Fiskeförbud i Ekholmsnässjön

Ekholmsnässjön har en värdefull undervattensmiljö och är också ett viktigt lek- och uppväxt områden för gädda och andra fiskarter. Det är därför förbjudet att fiska i Ekholmsnässjön från 1 april till 15 juni. Även i Ekholmsnässjön är det förbjudet att köra motorbåt.

Inget fiske i Kottlasjön

Det är inte tillåtet att fiska ens med handredskap i Kottla- och Stockbysjön, om du inte har eget vatten eller fiskerätt. Lidingö stad kan inte tillåta fiske för allmänheten i vare sig Kottla- eller Stockbysjön, eftersom det är oklart om Lidingö stad har ensamrätt till fisket på stadens vatten i sjöarna.

 

Hitta hit