Waterloo - toatömningstank för båt

Lidingö

Toatömningstank för sugtömning i Södergarnsviken.

Töm alltid tanken till vattentoan på hamnens mottagningsstation. Om båten har kemtoa kan du ta med tanken i land för tömning. Använder du nedbrytningsvätska bör den vara biologiskt nedbrytbar. Tanken kan då tömmas i det kommunala avloppet, exempelvis i en WC. Töm aldrig kemtoan direkt i sjön, i en kompost eller i ett torrdass. Det finns en mobil toatömningstank kallad Waterloo i Södergarnsviken.

Du kan även via appen "Hamnkartan" se vart närmaste toatömningsstation finns och vilka som fungerar. Du kan även själv anmäla om en toatömningsstation inte fungerar.

Tömningsstationer - Hamnkartan för frititdsbåtar, Transportstyrelsens webbplats