Waterloo - toatömningstank för båt

Lidingö

Toatömningstank för sugtömning i Södergarnsviken.

Genom att tömma ditt toalettavfall i en toatömningstank i stället för direkt i havet bidrar du till renare vatten. Sedan april 2011 finns en toatömningstank för sugtömning i Södergarnsviken. Tanken ägs av Lidingö stad och rymmer sex kubikmeter avfall. Den är utrustad med handpump och lufttät ventil för att förhindra lukter vid tömning. För information om hur du tömmer se dokumentet till höger.

Hitta hit