Flöjtspelande Ängel

Lidingö

Carl Milles staty Flöjtspelande ängel vakar över infarten till Lidingö. Statyn är placerad vid Lidingöbrons fäste. Den flygande ängeln har till uppdrag att rapportera människornas goda gärningar till himlen. 

Under Carl Milles tid i Amerika blev flygande änglar ett populärt motiv för honom. De förekommer i flera varianter och placerades på olika platser runt om i Amerika och Europa. Flera av dem har ställts upp på Millesgårdens nedre terrass.

Den ängel som möter oss på Torsviksberget vid brons fäste, är en kopia som är utvald av Rolf Milles och Lidingö hembygdsförening.

Hitta hit