Forngravar

Lidingö

Ta en tur till ett av Lidingös 6 gravfält som alla omgärdas av fantastisk natur. 

Det finns omkring 25 fornlämningar på Lidingö. Gravfälten, som vi har 6 stycken av, är de mest omfattande. Gravarna ligger vackert i naturen och i varje område kan du läsa om platsen på uppsatta informationsskyltar.

Mer information om de forntida gravfälten finns att läsa i dokumenten till höger. Här finns också enklare karta över platsen. Till höger finns också den digitala kartan som visar alla fornminnen på Lidingö.