Lidingö Kyrka

Lidingö

Lidingös lilla vackra kyrka ligger strax intill havet, vid Kyrkviken centralt på ön. Med sitt attraktiva läge och spännande arkitektur och historia är kyrkan en populär samlingsplats och en flitigt använd bröllopskyrka.

Kyrkan tros ligga på den plats där ett litet träkapell, ägnat S:ta Anna, legat under medeltiden. I gamla handlingar står att Lidingö kyrka byggdes ånyo år 1623. Kyrkobygget bekostades av slottsherren till Djursholm och Lidingö, riksrådet Svante Gustafsson Banér och hans maka Ebba Grip. Väggmålningarna i kyrkan är delvis från den tiden.

Klocktornet över entrégaveln sattes upp 1817 genom en gåva från ägaren till Elfvik, industrimannen Lars Fresk. Från samma sekel är också fattigbössan utanför kyrkogårdsstaketet, som erinrar om äldre tiders socialvård.

Hitta hit