Hälsans Stig

Lidingö

Hälsans stig är en sex kilometer lång promenadslinga, asfalterad och utan branta lutningar, som du kan gå i den takt du vill. Hälsans stig på Lidingö går genom de centrala delarna och i anslutning till stigen finns 11 st busshållsplatser.

Hälsans stig går på asfalterad väg och börjar och slutar i nära anslutning till Lidingö centrum. Utmed sträckan finns elva busshållplatser. Den är tillgänglig för alla, även om du har rollator eller rullstol. Inga branta backar och inga trappor finns med. Hälsans stig plogas och sandas vintertid och har belysning.

Speciella Hälsans stigskyltar visar dig vägen, och på ett antal platser finns skyltar som berättar om omgivningen.

En folder med karta över Hälsans stig gör det lättare för dig att hitta. Den finns att hämta i stadshusets reception och på biblioteket. På biblioteket kan du dessutom låna stavar om du vill gå stigen med stavar.

Hälsans stig är ett samarbete mellan Hjärt- och lungsjukas riksförbund och Lidingö stad. I dag finns ett 90-tal Hälsans stig på olika platser runt om i landet. Idén kommer ursprungligen från Irland, där den första Hälsans stig invigdes 1995.

Kontaktinformation

Lidingö stad
Stcokholmsvägen 50
18182 Lidingö
Telefon: 08-7313310

Hitta hit