Ridstigar

Lidingö

I Stockby och Elfvik finns ridstigar i både skogsmark och öppen terräng.

Stockby och Elfvik är två populära fritidsområden med spår och leder för löpning, promenad, stavgång, cykel, mountainbike och ridning. För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att du som ryttare enbart rider på ridsstigarvisar hänsyn vid korsning av gångstig eller motionsspår och att du inte rider på gräsytor under vår och höst då de är ömtåliga.

Hitta hit