Ansgarskyrkan - konsert och kulturcentrum

Lidingö

Ansgarskyrkan är kyrkan vid Lidingö Centrum som är den naturliga mötesplatsen för många Lidingöbor. 
Fiket café Ansgar håller öppet sex dagar i veckan samtidigt som kyrksalen är öppen för stillhet och eftertanke. 
Oavsett hur din livssituation ser ut eller hur din tro gestaltar sig, är du välkommen till din kyrka på Lidingö för att träffa nya som gamla vänner och upptäcka nya möjligheter. Gudstjänsten är en möjlighet att möta Kristus och ge tid till reflektion. Vårt barn- och ungdomsarbete är centralt inom församlingen då Ansgarskyrkan byggdes i visionen att vara en kyrka för alla Lidingöbor, oavsett ålder. Vi uppdaterar löpande vår hemsida med information om våra kommande Gudstjänster, konserter och en massa andra aktiviteter. Välkommen till kyrkan vid Lidingö centrum, Lidingö Missionsförsamling Ansgarskyrkan. 
Gud välsignar dig, Leif Romell, pastor.

Hitta hit