Bäversafari

Lidingö

I Kottlasjön och vid Långängskärret lever Lidingöbävrarna. Ta en promenad, stryk omkring längs sjö och kärr och du kommer att tydligt se spåren av en bäverboplats. Ser du nyligen omkullfallna träd med gnagspån bredvid kan du vara säker på att det finns bäver i vattnet.

Är du nyfiken och vill ge dig ut på bäversafari – ta dig då ut i skymningen/mörkret eller tidigt, tidigt på morgonen. Är du tyst och smygande kan du få se bävern komma simmande eller "arbeta" i skogen längs vattnet. Den gnager energiskt för att tänderna ständigt växer samtidigt som den vill åt grensystemet i toppen på trädet som den sedan bygger bo av.

Vindskydd vid bäverspaning

När man sitter på bäverpass kan man också fantisera lite om hur det ser ut i deras bo. Barn brukar ha mycket tankar runt detta. Ibland har bävrarna sitt matförråd i närheten av boet, ibland en bit bort och man kan därför få se dem flitigt simma emellan. Vid Kottlasjön finns både vindskydd och grillplats där man kan hålla till och spana, uppleva naturäventyr eller bara mysa.

Naturhistoriska riksmuséet skriver om bävern:

"Bävern förekommer lite här och där i Stockholms sjöar. Bäverns fällande av lövträd, ger utrymme och upphov till nytt liv. Tickor kommer att växa på de döda stubbarna och stammarna som bävern lämnar efter sig (se zontickan Trametes ochracea på bilden ovan). Uppväxande sly gynnar skogens andra växtätande djur. Fåglar kommer att söka sig till dessa trakter som är rika på insekter. Uppdämning och översvämning av mark gynnar vattenlevande djur och sådana som söker sin föda bland dessa. När dessa vattensamlingar så småningom växer igen helt och hållet bildas näringsrika ängar - s.k. bäverängar. Så bäverns omdaning av landskapet utgör en ekologisk viktig funktion.

I vissa fall har man lyckats att fånga in och flytta på djuren. Dock är flyttning inte alltid en garanti för att man slipper bäver. Då området i sig en gång visat sig lämpligt för bäver, så är det troligt att nya bävrar kommer dit i stället för de som man flyttat". Lidingö är alltså bäverlämpligt!

Bävern är Europas största gnagare och bäverkött är ätligt och serveras ibland på finare restauranger.

Läs mer om våra sjösystem och livet i dem här

Hitta hit