Arkitekturvandring i Bygge och Boområdet

Lidingö

Arkitekturvandra på Lidingö! Romantiska Amorvägen i Bo var under en tid på 70-talet flitigt medieexponerad, här bodde då den legendariske boxaren Bosse Högberg och sångerskan Anita Lindblom. Amorvägen ligger i ett tidigare bostadsutställningsområde som kallades Bygge och Bo. 

Bygge och Bo var en svensk organisation som arrangerade bostadsutställningar under 1920-talet. Den mest kända av deras utställningar var den som arrangerades i Bo på Lidingö 1925. Då deltog flera av tiden ledande arkitekter med ritningarna till villorna som uppfördes efter en stadsplan av Sven Markelius.

Planen som skapades av Markelius byggde i motsättning till den existerande villabebyggelsen kring Stockholm på att byggnaderna tillsammans med sammanbindande plank skulle bilda ett slutet stadsrum och skapa en mer ordnad miljö efter mönster från 1800-talets välplanerade småstadsbebyggelse.

Byggnaderna är relativt likartade enkla volymer, byggnader har putsade och slutna fasader mot gatan och är utrustade med sadeltak. De flesta av husen ritades av Sven Markelius själv men flera andra ledande arkitekter bidrog. Området finns kvar och är relativt välbevarat.

Vill du veta mer om all spännande arkitektur på Lidingö – ta kontakt med Lidingöguiderna för vandringar, föreläsningar, mer information. För andra liknande vandringar välj "Kulturvandringar" här i portalen.

Hitta hit