KomTek

181 82 Lidingö, Lidingö

Vi erbjuder fritidskurser för dig mellan 7-16 år på kvällstid. Du får bygga och konstruera, programmera, designa och dekorera, prova på och hitta lösningar. Vi har också lovverksamhet, skolklassbesök och fortbildning för pedagoger.

Mål för KomTek

  • Stimulera teknikintresset bland barn och unga
  • Ge ett tekniskt ordförråd och praktisk erfarenhet av verktygs-och materialhantering
  • Stärka deltagarnas tekniska självförtroende
  • Öka rekryteringsbasen för tekniska yrken
  • Se entreprenörskap som ett förhållningssätt och tillämpa det iverksamhetens alla delar
  • Verka för integration, mångfald och hållbar utveckling

Fritidskurser KomTek
Kika in på vårens kursutbud. Det går att anmäla sig från och med vecka 51.Tänk på att period 1= veckorna 3–8 och period 2 = veckorna 12–19 (med uppehåll veckorna 15–16).

 

Kontaktinformation

Lidingö stad
Stockholmsvägen 50
181 82 Lidingö
Kontaktperson: Fia Juréen
Telefon: 08-7313880

Hemsida: https://www.lidingo.se/topp...

Fakta

Registrera konto
För att kunna ställa sig i kö till någon av kursplatserna, behöver du som målsman registrera ett konto. Det kan du med fördel göra i förväg.

Registrera förälder/vårdnadshavarare, StudyAlong


Anmälan öppnar 24 agusti
Lördagen 24 augusti klockan 10:00 öppnar vi kursansökan.

Anmälan, StudyAlong webbportal