Gustaf Tenggren - Nordiska sagor & Disney på Millesgården

Lidingö

Det är troligt att du redan sett ett flertal av Gustaf Tenggrens (18961970) illustrationer. Men lika troligt är det att du inte känt till det. I utställningen får du följa Tenggren genom hans karriär från driven tonåring i Göteborg, via framgångarna i New York till tiden som Art Director hos Walt Disney.

Förmågan att kombinera den nordiska och tyska mörka och ödesmättade sagotraditionen med Disneys charmiga karaktärer var något Tenggren i hög grad bemästrade.

Utsällningen pågpr mellan den 23 februari och den 31 maj.

Mer information finner du på Millesgårdens webbplats.

Millesgården
Öppettider
tisdag - sön kl 11-17
Besöksadress: Herserudsvägen 32
Telefon: 08-446 75 90

 

25maj
26maj
27maj
28maj
29maj
30maj
31maj

Kontaktinformation

Lidingö stad

18182 Lidingö
Telefon: 08-7313000

E-post: upplev@lidingo.se