Modersmålsdagen

Lidingö

Runt 550 elever läser modersmål på 28 olika språk på Lidingö. Nu uppmärksammar vi tillsammans med Enheten för integration och flerspråkighet den internationella modersmålsdagen!

Utställning av elevarbeten och boktips. Det finns även möjlighet att träffa modersmålslärarna och komma lite närmare de olika språken.

Modersmålsdagen instiftades 1999 för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Den firas världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter och seminarier. Det finns en ökad medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv.

Tid: 20 februari klockan 15.00–18.00.

Plats: Lidingö stadshus, entréhallen på plan 0.

Ingen föranmälan.