Utställning i Stadshuset - Ut till landet – Ut till Käppala

Lidingö

Käppala var Lidingös första större område med sommarbebyggelse av sportstugekaraktär. I utställningen kan du se hur områdets bebyggelse växte fram för snart hundra år sedan, hur Käppala sedan blev ett modernt villaområde, men även med flerfamiljsbostäder i anslutning till Södra Lidingöbanans station Käppala.

Historiska försvarsanläggningar har även funnits i området. Numera är nog Käppala mest känt för Käppalaverkets stora reningsverk, en anläggning som tar emot avloppsvatten från mer än en halv miljon hushåll.

Utställningen pågår i stadshuset under perioden 17 juni till 30 augusti.

02jul
03jul
04jul
05jul
06jul
07jul
08jul
09jul
10jul
11jul
12jul
13jul
14jul
15jul
16jul
17jul
18jul
19jul
20jul
21jul
22jul
23jul
24jul
25jul
26jul
27jul
28jul
29jul
30jul
31jul
01aug
02aug
03aug
04aug
05aug
06aug
07aug
08aug
09aug
10aug
11aug
12aug
13aug
14aug
15aug
16aug
17aug
18aug
19aug
20aug
21aug
22aug
23aug
24aug
25aug
26aug
27aug
28aug
29aug
30aug

Kontaktinformation

Lidingö stad

18182 Lidingö
Telefon: 08-7313000

E-post: upplev@lidingo.se