Ung Konst

Lidingö

Niondeklassare från Lidingös grundskolor ställer nu ut de tavlor de har arbetat med under vårterminen, tavlor som har något angeläget att säga oss. Eleverna har utgått från samma tema, men här ryms många olika tankar och perspektiv.

Projektet UNG KONST vill lyfta fram unga människors kreativitet och sätt att uppfatta tillvaron. En utgångspunkt är Barnkonventionen, som sedan 1 januari 2020 är lag i Sverige.

Alla konstverken är till försäljning. Priset är 250 kronor, och försäljningens överskott går till Rädda barnens arbete under coronakrisen. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/

Arrangörer

UNG KONST är ett samarbete mellan flera aktörer: Lidingö församling, Lidingö stad och Rädda barnen.

  • Lidingö församling, Svenska kyrkan, är den organisation som samordnar och huvudsakligen finansierar UNG KONST. Församlingens personal håller workshops med eleverna kring ett tema, som kretsar kring existentiella frågor.
  • Bildlärarna arbetar vidare med temat, och hur elevernas tankar och känslor kan gestaltas visuellt. Eleverna får lära sig teknik för akrylmålning och vägledning mot det färdiga konstverket. Större delen av vårterminen ägnas bildlektionerna åt att arbeta med dessa målningar
  • Rädda barnen håller workshop kring barnkonventionen ute i skolorna. Eleverna får reflektera kring barns rättigheter och behov, både här hemma på Lidingö och i världen i stort. Rädda barnen sköter försäljningen av tavlorna.

För mer information se webbsidan Ung Konst

01okt
02okt
03okt
04okt
05okt
06okt
07okt
08okt
09okt
10okt
11okt
12okt
13okt
14okt
15okt
16okt
17okt
18okt
19okt
20okt
21okt
22okt
23okt
24okt
25okt
26okt
27okt
28okt
29okt
30okt
31okt
01nov
02nov
03nov
04nov
05nov
06nov
07nov
08nov
09nov
10nov
11nov
12nov
13nov
14nov
15nov
16nov
17nov
18nov
19nov
20nov
21nov
22nov
23nov
24nov
25nov
26nov
27nov
28nov
29nov
30nov
01dec
02dec
03dec
04dec
05dec
06dec
07dec
08dec
09dec
10dec
11dec
12dec
13dec
14dec
15dec
16dec
17dec
18dec
19dec
20dec
21dec
22dec
23dec
24dec
25dec
26dec
27dec
28dec
29dec
30dec
31dec

Kontaktinformation

Lidingö stad

18182 Lidingö
Telefon: 08-7313000

E-post: upplev@lidingo.se