Lidingö - hälsans ö

Hälsans ö - en härlig mission och vision att arbeta med på fantastiska Lidingö. Staden uppmuntrar och skapar förutsättningar för olika aktiviteter som gynnar välmående och hälsa bland alla som bor här. Och som arbetar här förstås. Titta runt här i besöksportalen Upplev Lidingö så hittar du en uppsjö möjligheter till fysisk och mental "well-being". Mat, motion och möteseplatser är tre bra hörnsternar i begreppet må bra. Hälsa innebär ju inte bara träning och motion utan också kultur - mat och dryck, konst och musik, upplevelser och intryck. Och att vara tillsammans. Här i portalen samsas ett utbud av aktiviteter och möjligheter i både näringslivets och kommunens regi.

Därför är vi hälsans ö


Hälsa är kärnvärdet i det varumärke för Lidingö som mejslats fram under lång tid. Lidingö har helt unika konkurrensfördelar inom hälsoområdet. Lidingöloppet, Bosön, en myllrande idrottsverksamhet och fantastiska friluftsmöjligheterna längs havet och i öns stora naturområden förstärker den bilden.

Varumärket är på alla sätt framtidsorienterat. Hälsa är en mycket expansiv sektor i både stockholmsregionen och övriga världen. Hälsoprofilen tydliggör Lidingös roll i stockholmsbilden och i den regionala utvecklingen och skapar samtidigt energi och riktning på ön.

Varumärket hjälper också till att attrahera företag och organisationer som är verksamma inom hälsoområdet. Tjänster och evenemang inom hälsa stärker Lidingö som besöksmål.

Varumärket utgår från en bred definition av begreppet hälsa: Fysisk hälsa (att ha en kropp som fungerar), psykisk hälsa (att känna välmående) samt social hälsa (att ha bra relationer).

Lidingö prisat i rankningen Sveriges Främsta Idrottskommuner

Arbetet med hälsoprofilen har givit resultat. Tidningen Sport och Affärer i Dagens Industri rankar varje år Sveriges främsta idrottskommuner. I den rankningen fick Lidingö år 2012 utmärkelsen "ÅRETS RAKET - Sveriges tydligaste hälsoprofil".

Lidingö fick priset i hård konkurrens med kommuner som har både kända elitidrottslag och stora arenor. I stället har Lidingö prioriterat bredd- och motionsidrott. Lidingö kan aldrig konkurrera då det gäller stora och dyra arenor. I stället väljer man att med hälsa som kärnvärde betrakta hela fantastiska ön som en enda stor frilufts- och idrottsarena där det finns plats för alla att må bra.

Motiveringen grundas på ett stort antal variabler, bland annat på:

Lidingö är en enda stor friluftsarena. Här finns världens största terränglopp, Lidingöloppet. Här finns också Bosön som är Sveriges elitidrottscentrum och i havet runt ön tävlas det årligen i den legendariska seglartävlingen Lidingö Runt.

I alla år har Lidingö stad målinriktat arbetat med att frigöra mark för att invånare och besökare ska kunna cykla, vandra, springa, träna och tävla i de ständigt tillgängliga 4,8 milen längs havet och i det fasta Lidingöloppsspåret och - inte minst - i öns naturområden.

Åtta av tio Lidingöbor tycker själva att deras hälsa är bra eller mycket bra, man promenerar, cyklar och motionerar regelbundet på fritiden. Det gör att Lidingö hamnar i topp vad gäller självskattad hälsa och motionsvanor enligt Stockholms läns hälsoenkät.

Lidingö är den tätort i landet som har högst andel grönyta — 80 procent av markytan. Cirka 92 procent av Lidingöborna har minst ett grönområde inom 300 meter från bostaden.

Redan i början av 1900-talet skapades Lidingös hälsoprofil. Ön marknadsfördes då som en hälsosam plats med frisk luft, friluftsliv och rekreation.

Här kan du läsa underlaget till varför Lidingö utsågs till ÅRETS RAKET av tidningen sport och affärer i Dagens Industri.