Om webbplatsen

Besöksguide för Lidingö


Detta är Lidingös besöksguide. Huvudsyftet med Upplev Lidingö är att informera Lidingöbor, nyinflyttade och besökare om vad Lidingö har att erbjuda.


Publicering på denna webbplats


Lidingö stad är ansvarig för denna webbplats och förbehåller sig rätten att avpublicera och korrigera det som läggs ut. Om du önskar att publicera något på denna webbplats, vänligen kontakta malin.rosenqvist@lidingo.se


Dina synpunkter är värdefulla


Webbplatsen utvecklas kontinuerligt och därför är det viktigt att få reda på vad du tycker. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter och idéer: det gör att www.upplevlidingo.com kan bli ännu bättre. Du lämnar din synpunkt genom att maila malin.rosenqvist@lidingo.se. Om du har frågor eller om det uppstår problem när du besöker webbplatsen är du välkommen att kontakta oss.


Teknisk miljö


Upplev Lidingö använder publiceringsverktyget Basetool Destination Web


Ladda ner filer


På webbplatsen finns flera dokument du kan ladda ner i olika filformat. För att kunna ta del av de dokumenten behövs ofta ytterligare ett program utöver din webbläsare. När du laddar ner ett dokument i formatet PDF är det viktigt att du har ett program som kan läsa det filformatet. Ett vanligt program är Adobe Acrobat Reader .
Tack för att du besöker vår webbplats!